Anfall

N07

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Lav alder. Familieanamnese.

Aktuelt: Anfallsbeskrivelse? Tap av ferdigheter? Synkope under fysisk aktivitet?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Lav alder. Familieanamnese.

Aktuelt: Anfallsbeskrivelse? Tap av ferdigheter? Synkope under fysisk aktivitet?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • gjentatte anfall
 • anfallstype
 • utbredelse av anfall
 • lav alder
 • tap av ferdigheter
 • arvelige arytmisyndromer
 • familiær sykehistorie på plutselig død
 • synkope under fysisk aktivitet
 • hyppige og alvorlige anfall
 Øyeblikkelig hjelp ved:
 • mistanke om infantile spasmer
 • kombinasjon med andre nevrologiske symptomer eller funn.
Ukompliserte vasovagale synkoper gir ikke rett til spesialisthelsetjenesten.

Søk i NEL for "Anfall barn"

Sykepleie Vis 14 treff »

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.10.2020
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • gjentatte anfall
 • anfallstype
 • utbredelse av anfall
 • lav alder
 • tap av ferdigheter

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om infantile spasmer og i kombinasjon med andre nevrologiske symptomer eller funn.

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukomplisert vasovagalt-pregete synkoper.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arvelige arytmisyndromer
 • familiær sykehistorie på plutselig død
 • synkope under fysisk aktivitet
 • hyppige og alvorlige anfall

Ukompliserte vasovagale synkoper gir ikke rett til spesialisthelsetjenesten.

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukompliserte feberkramper (i alderen 9 måneder til 6 år) eller ukompliserte og typiske affektanfall.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hyppige og alvorlige anfall
 • lav alder

Øyeblikkelig hjelp ved livløshetsanfall (ALTE) / pustestans og mistanke om Münchausen by proxy.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen