Hjerte - forstørret på røntgen, uten symptomer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv.

Aktuelt: Hjertesykdom? Unormal hjertefasong? Spesiell hjerteforstørrelse? Betydelig forstørret hjerte?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv.

Aktuelt: Hjertesykdom? Unormal hjertefasong? Spesiell hjerteforstørrelse? Betydelig forstørret hjerte?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • unormal hjertefasong
  • spesiell hjerteforstørrelse
  • betydelig forstørret hjerte ("vegg til vegg hjerte")
Øyeblikkelig hjelp ved symptomer som indikerer hjertesykdom eller ved familiær forekomst / genetisk disposisjon for kardiomyopati.

Søk i NEL for "Forstørret hjerte"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Annet

 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.10.2020

Hjerte - forstørret på røntgen, uten symptomer (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder generell hjerteforstørrelse på røntgen thorax uten avsnittsforstørrelse / endring av spesifikke strukturer (atrier/aorta).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • unormal hjertefasong
  • spesiell hjerteforstørrelse
  • betydelig forstørret hjerte ("vegg til vegg hjerte")

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer som indikerer hjertesykdom eller ved familiær forekomst / genetisk disposisjon for kardiomyopati.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen