Glandelsvulst

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Mistanke om malign sykdom? Ledsagende symptomer el. funn? Rask vekst?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Mistanke om malign sykdom? Ledsagende symptomer el. funn? Rask vekst?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • rask vekst uten annen mistenkt årsak
Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om malign sykdom og ved ledsagende symptomer eller funn.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2020

Glandelsvulst (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Størrelse større enn 2 cm ved kjevevinkelen eller over 1,5 cm i lysken eller over 1 cm andre steder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • rask vekst uten annen mistenkt årsak

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om malign sykdom og ved ledsagende symptomer eller funn.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen