Hormonforstyrrelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Malignitetsmistanke?

Funn: Høyde, vekt og BMI.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Malignitetsmistanke?

Funn: Høyde, vekt og BMI.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • malignitetsmistanke

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2020

Hormonforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med unormal hårvekst, uregelmessig menstruasjon, mistanke om hormonelle forstyrrelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • malignitetsmistanke

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2020

 Sykemelding- generell del