Hydronefrose/hydroureter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet. Ledsagende sykdommer som hypertensjon?

Aktuelt: Debut, varighet og grad av symptomer? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus. BT.

Suppl. us: Hb, SR, CRP, krea. U-stix, Krea. RTG.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet. Ledsagende sykdommer som hypertensjon?

Aktuelt: Debut, varighet og grad av symptomer? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus. BT.

Suppl. us: Hb, SR, CRP, krea. U-stix, Krea. RTG.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • redusert nyrefunksjon
 • alder
 • grad av hydronefrose
 • nyrefunksjon
 • ledsagende sykdommer som hypertensjon
 • kliniske symptomer
 • smerter og infeksjon
 • betydelige symptomer
Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.

Søk i NEL for "Hydronefrose/hydroureter"

Symptomer

Tilstander Vis 20 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Illustrasjoner

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 27.10.2020
Utdypende forklaring på tilstand
Inneholder prenatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter og postnatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • redusert nyrefunksjon
 • alder
 • grad av hydronefrose
 • nyrefunksjon
 • ledsagende sykdommer som hypertensjon
 • kliniske symptomer
 • smerter og infeksjon
 • betydelige symptomer

Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.

Utdypende forklaring på tilstand
Innholder prenatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter og postnatalt diagnostisert hydronefrose/hydroureter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • redusert nyrefunksjon
 • alder
 • grad av hydronefrose
 • nyrefunksjon
 • ledsagende sykdommer som hypertensjon
 • kliniske symptomer
 • smerter og infeksjon

Øyeblikkelig hjelp ved betydelige symptomer i form av vannlatingsbesvær eller smerter.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen