Munnhule/svelg/spiserør

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og varighet? Utvikling og beskr. av symptomer. Lokalisasjon. Konsekvenser?

Funn: AT? Hevelse, knuter på halsen?

Suppl. us: Hb, SR, CRP Ev. blod i avføring

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og varighet? Utvikling og beskr. av symptomer. Lokalisasjon. Konsekvenser?

Funn: AT? Hevelse, knuter på halsen?

Suppl. us: Hb, SR, CRP Ev. blod i avføring

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • barn
 • komorbiditet
 • ernæringsvansker
 • kreftmistanke
 • allmenntilstand
 • livskvalitet
 • psykososiale faktorer
 • alder
 • vekttap
 • psykisk tilstand

Søk i NEL for "ØNH"

Symptomer Vis 22 treff »

Tilstander Vis 54 treff »

Pasientinformasjon

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.10.2020
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel: Zenkerdivertikkel, lammelser, spasmer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • vekttap
 • kreftmistanke
 • psykisk tilstand
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel kronisk residiverende tonsilitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling og operasjon.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • komorbiditet
 • ernæringsvansker
 • kreftmistanke
Utdypende forklaring på tilstand
Smerter i svelg, residiverende infeksjoner, hoste, uavklart feber, slimhinnelidelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykososiale faktorer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.10.2020

 Sykemelding- generell del