Nefrocalcinose/urinveisstein

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Nyre- el. ureterstein med smerter, og ved hydronefrose?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Nyre- el. ureterstein med smerter, og ved hydronefrose?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Kortere frist ved redusert nyrefunksjon.
Øyeblikkelig hjelp ved nyre- eller ureterstein med smerter, og ved hydronefrose.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 19.09.2021

Nefrocalcinose/urinveisstein (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Kortere frist ved redusert nyrefunksjon.

Øyeblikkelig hjelp ved nyre- eller ureterstein med smerter, og ved hydronefrose.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen