Pubertet, seksualitet og identitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Psykososiale forhold.

Anamnese: Genitale- misdannelser og dysfunksjon? Seksuell overgrep?

Aktuell: Ukritisk seksualisert atferd el. risiko for uønsket svangerskap?

Nettverk: Igangsatte tiltak lokalt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Fam/ Sos: Psykososiale forhold.

Anamnese: Genitale- misdannelser og dysfunksjon? Seksuell overgrep?

Aktuell: Ukritisk seksualisert atferd el. risiko for uønsket svangerskap?

Nettverk: Igangsatte tiltak lokalt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • psykososiale forhold
 • mistanke om og risiko for seksuelle overgrep
 • ukritisk seksualisert atferd
 • risiko for uønsket svangerskap
 • genitale misdannelser og genital dysfunksjon
 • igangsatte tiltak lokalt

Søk i NEL for "Pubertet, seksualitet og identitet"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2019

Omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet i målgruppen (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Tverrfaglig utredning av funksjonsnivå, vurdere behov for prevensjon. Veiledning og opplæring: Om forhold knyttet til kropp, pubertet, seksualitet og identitet. Ved genital dysfunksjon knyttet til funksjonshemningen.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • mistanke om og risiko for seksuelle overgrep
 • ukritisk seksualisert atferd
 • risiko for uønsket svangerskap
 • genitale misdannelser og genital dysfunksjon
 • igangsatte tiltak lokalt

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.