Stein i øvre urinveier

(U95)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Røyk.

Anamnese: Komorbiditet. Evt tidl stenbehandlinger. Medikamentliste.

Aktuelt: Relevant sykehistorie. Symptomer, behov for analgetika.

Funn: Allmenntilstand, temp, BMI.

Suppl. us: S-krea, CRP. Svar på CTurinveier. Bilder må tas ved SØ el. oversendes inkl beskrivelse.

Vurdering: Pasienten henvises til urologisk poliklinikk for vurdering

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Røyk.

Anamnese: Komorbiditet. Evt tidl stenbehandlinger. Medikamentliste.

Aktuelt: Relevant sykehistorie. Symptomer, behov for analgetika.

Funn: Allmenntilstand, temp, BMI.

Suppl. us: S-krea, CRP. Svar på CTurinveier. Bilder må tas ved SØ el. oversendes inkl beskrivelse.

Vurdering: Pasienten henvises til urologisk poliklinikk for vurdering

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • antall og lokalisasjon av stein
 • størrelse
 • singel nyre
 • obstruksjon / ikke obstruksjon
 • alder
 • infeksjon
 • smerter
 • truet nyrefunksjon
 • symptomintensitet
Husk på:
 • Kopi av relevante røntgenbilder med beskrivelse + CD
 • MRSA? Har pasienten vært i kontakt med sykehus/lege i utlandet?
 • Er pasienten informert om diagnosen? Hvilken pasientinformasjon er gitt til pasienten?
 • Ev. Histologi-/biopsi/cytologisvar (kopi av histologiremisse). Navn på sykehus hvor analysen er gjort og preparatnummer
 • Ev. tidligere Operasjonsbeskrivelse, kopi av relevant journaldokumentasjon, ev. epikrise.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.10.2020

Stein i øvre urinveier (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Eldre komorbide pasienter med asymptomatisk stein i nedre calyx skal ikke ha helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Utredes/behandles ved utvikling av symptomer eller mistanke om komplikasjoner.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • antall og lokalisasjon av stein
 • størrelse
 • singel nyre
 • obstruksjon / ikke obstruksjon
 • alder
 • infeksjon
 • smerter
 • truet nyrefunksjon
 • symptomintensitet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen