Tåreveisproblemer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Andre øyesykdommer?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Beskrivelse av relevant funn.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Andre øyesykdommer?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Beskrivelse av relevant funn.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • dacryocystitt
  • grad av plager
  • alder
 Andre akutte- og kroniske tilstand som kan være aktuelle rundt øye
TilstandBeskrivelseKommentar
ChalazionSekretstuvning med bet. i Meibomsk kjertel 
BlefarittKronisk bet. fortykkede øyelokksrender 
HordeolumBetent Chalazion 
Preseptale celulitter /EthmoidiittInfeksjon foran orbitas fremre septumOmfatter ikke øyet Skal til ØNH-lege som avgjør om CT skal tas
Orbital celulittInfeksjon bak orbitas fremre septum 
DacroadenittBetennelse i tårkanal 
DacrocystittBetennelse i tårkjertelTrenger ofte tømming av abscess
Lacrimal ObstruksjonTette tårkanaler 
Endocrine Ophtalmopati  

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 27.10.2020

Tåreveisproblemer (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • dacryocystitt
  • grad av plager
  • alder

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen