ME/CFS - Utmattelse

(A04)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Psykososialt.

Anamnese: Komorbiditet,  immunsvikt, blodprøvepatologi el. psykiske belastninger?

Aktuelt: Varig  utmattelse. Aktivitet, søvn, smerter, nevrologi. Autonom-, endokrin- el. immunsystem?

Funn: Allmenntilstand,temperatur, lymfeknutesvulst, vekttap ?  Kliniske funn.

Suppl. us: Blod- og serologiske prøver. RTG. EEG og andre us.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Psykososialt.

Anamnese: Komorbiditet,  immunsvikt, blodprøvepatologi el. psykiske belastninger?

Aktuelt: Varig  utmattelse. Aktivitet, søvn, smerter, nevrologi. Autonom-, endokrin- el. immunsystem?

Funn: Allmenntilstand,temperatur, lymfeknutesvulst, vekttap ?  Kliniske funn.

Suppl. us: Blod- og serologiske prøver. RTG. EEG og andre us.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • smerter
 • temperatur
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • kliniske funn
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
 • psykiske belastninger

Søk i NEL for "ME/CFS - Utmattelse"

Tilstander Vis 38 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 16.01.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • psykiske belastninger
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • temperatur
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • kliniske funn
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 16.01.2021

Fatigue (A04 Slapphet/tretthet)

 • Tilpasninger av arbeid, med økte muligheter for å ta hensyn til utmattelsen kan bedre muligheten for å stå i arbeid helt eller delvis. Eksempler kan være hjemmekontor, økt egenkontroll og pauser.
 • Sykmelding er som regel nødvendig der det foreligger alvorlig fatigue som gir betydelig begrensning i funksjonsnivå, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert sykmelding er førstevalg, og må vurderes ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • I noen tilfeller må varige løsninger finnes.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen