Utviklingsanomalier

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Grad av symptomer.

Suppl. us: RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Grad av symptomer.

Suppl. us: RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • intrakranielle trykkforhold
  • masse-effekt
  • grad av symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 27.10.2020

Utviklingsanomalier (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Chiari malformasjon, arachnoidale cyster og andre anomalier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • intrakranielle trykkforhold
  • masse-effekt
  • grad av symptomer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 27.10.2020

 Sykemelding- generell del